Kollektivhuset Röda Oasen

Röda Oasen är en kollektivhusförening och drivs av en grupp som just nu består av femton vuxna och ett gäng barn. 2016 blev Röda Oasen utvalda av Malmö stad som en av elva byggherrar som fick ett markanvisningsavtal för byggnader i Sege Park. Sege Park är ett bostadsområde som ligger i Kirseberg, på det tidigare Östra sjukhusets mark. Under åren har de gamla sjukhusbyggnaderna används till olika typer av verksamheter men ska nu byggas om till ett bostadsområde. De flesta av de gamla sjukhusbyggnaderna kommer att bevaras och renoveras, men området kommer också förtätas med ny bebyggelse. I arbetet med utvecklingen av Sege Park har stor vikt lagts på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Huset

Röda Oasen har blivit tilldelad byggnad 7 i Sege Park, som är en av de äldre sjukhusbyggnaderna som vetter mot den bevarade sjukhusparken. Huset kommer vara i form av en bostadsrättsförening, men planerna är att ca 30 % av lägenheterna i bostadsrättsföreningen kommer vara hyresrätter. Huset är drygt 1700 kvm BTA stort och kommer bestå av ca tretton lägenheter av varierad storlek + uthyrningsrum. Huset har två våningar och ett stort källarplan.

IMG_1301

Byggemenskap

Vi är en byggemenskap, vilket innebär att vi som ska bo i huset också är vår egen byggherre. Detta ger oss större frihet att skapa ett boende anpassat efter våra förutsättningar, behov och önskemål. Målet är att ta tillvara så mycket vi kan av det som finns i huset, i andra hand satsa på återbruk och i tredje hand klimatsmarta material.

I Sverige är det fortfarande ganska ovanligt med byggemenskaper men det är mer vanligt i bl.a. Tyskland. Vill du veta mer om byggemenskaper så finns Föreningen för byggemenskaper att kolla in!

Det kollektiva

Röda Oasen kommer att vara ett kollektivhus. Tanken med kollektivhus är att bryta de traditionella sätten att bo i ett lägenhetshus. Förutom sina egna fullt utrustade lägenheter kommer alltså de boende i Röda Oasen ha tillgång till många gemensamma utrymmen och ingå i det gemensamma arbetet med att driva kollektivhuset. De gemensamma ytorna kommer bestå av storkök och matsal för matlag, lekrum, trädgård, odlingsmöjligheter. I vår stora källarvåning kommer självklara gemensamhetslokaler som tvättstuga och skafferi placeras men det finns plats för många andra användningsmöjligheter till. Nu drömmer vi om verkstad, ateljé och bastu. Vem vet, med våra nya medlemmar kanske det istället kommer önskemål om ett rymdrum eller ett bollhav?

Vi i Röda Oasens tänker att genom att bo i ett kollektivhus så kan vi skapa en rikare, enklare och mer kreativ vardag  – både i vårt hus och i bostadsområdet Sege Park. Vi kommer att arbeta för att skapa gemenskap och känsla av delaktighet bland de boende i området. Vi tror att det kollektiva är vägen framåt – både för att nå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Håll dig uppdaterad om processen!

I vår process kommer vi sprida information om utvecklingen här på vår hemsida men också på vår facebooksida, så följ oss där!

→ Följ facebooksidans uppdateringar!