Kollektivhuset Röda oasen

Röda oasen är en kollektivhusförening och drivs av en grupp som just nu består av sjutton vuxna och ett gäng barn. 2016 blev Röda oasen utvald av Malmö stad som en av elva byggherrar som fick ett markanvisningsavtal för byggnader i Sege Park. Sege Park är ett bostadsområde som ligger i Kirseberg, på det tidigare Östra sjukhusets mark. Under åren har de gamla sjukhusbyggnaderna används till olika typer av verksamheter men byggs nu om till ett bostadsområde. De flesta av de gamla sjukhusbyggnaderna bevaras och renoveras, men området förtätas också med ny bebyggelse. I arbetet med utvecklingen av Sege Park har stor vikt lagts på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.

Huset

Röda oasen har blivit tilldelad byggnad 7 i Sege Park, som är en av de äldre sjukhusbyggnaderna som vetter mot den bevarade sjukhusparken. Huset kommer vara i form av en bostadsrättsförening, men ca 30 % av lägenheterna i bostadsrättsföreningen ska vara hyresrätter. Huset är drygt 1700 kvm BTA stort och kommer bestå av ca tretton lägenheter av varierad storlek + uthyrningsrum. Huset har två våningar och ett stort källarplan.

IMG_1301

Byggemenskap

Vi är en byggemenskap, vilket innebär att vi som ska bo i huset också är vår egen byggherre. Detta ger oss större frihet att skapa ett boende anpassat efter våra förutsättningar, behov och önskemål. Målet är att ta tillvara så mycket vi kan av det som finns i huset, i andra hand satsa på återbruk och i tredje hand klimatsmarta material.

I Sverige är det fortfarande ganska ovanligt med byggemenskaper men det är mer vanligt i bl.a. Tyskland. Vill du veta mer om byggemenskaper så finns Föreningen för byggemenskaper att kolla in!

Det kollektiva

Röda oasen kommer att vara ett kollektivhus. Tanken med kollektivhus är att bryta de traditionella sätten att bo i ett lägenhetshus. Förutom sina egna fullt utrustade lägenheter ska alltså de boende i Röda oasen ha tillgång till många gemensamma utrymmen och ingå i det gemensamma arbetet med att driva kollektivhuset. De gemensamma ytorna kommer att bestå av storkök och matsal för matlag, lekrum, trädgård, odlingsmöjligheter. I vår stora källarvåning ska självklara gemensamhetslokaler såsom tvättstuga, skafferi, verkstad och cykelförråd placeras men så småningom också bastu, ateljé, bio och rörelserum.

Vi i Röda oasens tänker att genom att bo i ett kollektivhus så kan vi skapa en rikare, enklare och mer kreativ vardag  – både i vårt hus och i bostadsområdet Sege Park. Vi kommer att arbeta för att skapa gemenskap och känsla av delaktighet bland de boende i området. Vi tror att det kollektiva är vägen framåt – både för att nå social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.

Håll dig uppdaterad om processen!

I vår process kommer vi sprida information om utvecklingen här på vår hemsida men också på vår facebooksida, så följ oss där!

→ Följ facebooksidans uppdateringar!