Historik

Röda Oasen bestod från början av en grupp som sedan flera år tillbaka, i olika konstellationer, letat efter och drömt om hus att göra till framtida kollektiva boenden. Alla, som kom från olika håll, hade tidigare bott kollektivt och var övertygade om att kollektivhus är den bästa boendeformen.

När de, på olika vägar, fick kunskap om Sege Park omkring 2015 samlades de till en och samma förening. Sommaren 2016 skickade de in sin ansökan till Malmö stad för att få chansen till ett av husen i Sege Park. Efter att fått veta att kommunen hade valt ut dem och ytterligare tio byggherrar var nästa steg att rangordna de byggnader de helst ville bo i. De fick gå på en rundvandring i området och bekanta sig med husen, och bestämde sig tillslut för att välja byggnad 7 som första val. Under våren 2017 avslöjades uppdelningen av husen och de fick vi veta att huset de drömt om var deras!

vi fick husetDelar av Röda oasen utanför Stadshuset i Malmö efter mötet då de fick reda på att byggnad 7 var deras!

Sedan dess har mycket hänt. Röda oasen är numera utökad till en grupp på 17 vuxna och ett gäng barn. Vi ses varannan vecka för stormöten, träffas i arbetsgrupper och har arbetshelger då vi både jobbar fysiskt i huset och har diskussioner och workshops. Vi har vi anställt två projektledare på 25 %, gett byggföretaget BVY uppdraget att bygga om sjukhusbyggnaden till kollektivhus och kooperativet Drevet att renovera de vackra gamla fönstrena. Vi går även på kontinuerliga arbetsmöten för Byggherredialogen med Malmö Stad och de övriga byggherrarna.

Huset och Östra Sjukhuset (MÖS)

Malmö Östra sjukhus var mellan 1935 och 1995 Malmö stads mentalsjukhus. Sjukhuset hade när det öppnades 512 platser med byggdes successivt ut under åren och hade över 800 vårdplatser när det var som störst. I början av 1990-talet påbörjades avvecklingen av sjukhuset som stängdes helt under hösten 1995.

östar gammalt

Förutom sjukhusbyggnaderna fanns flertalet andra byggnader på området som exempelvis centralkök, sjukhuskyrka, arbetarbostäder och portvaktshus.

Byggnaderna uppfördes under en tid då synen på sinnessjukdom höll på att förändras och Östra Sjukhuset speglar väl den nya vårdfilosofi som höll på att bli förhärskande. Tidigare hade omhändertagandet av personer med psykisk sjukdom närmast haft karaktär av straff. Byggnaderna placerades fri­liggande och glest i en delvis stram och delvis organisk formad parkmiljö. Planen för sjukhusområdet och de första byggnaderna ritades av den då unge arkitekten Carl-Axel Stoltz. Stoltz samarbetade nära med överläkaren Ruben Holmström som med stort engagemang deltog i sjukhusets utformning.

Sedan dess har byggnadskomplexet bland annat gett plats för asylsökande, förskolor och studentbostäder.

Sege Park

2009 gjorde Malmö stad en byggnadsantikvarisk utredning pga av planer på att omvandla det gamla sjukhusområdet till en ny stadsdel. Denna utredning reviderades och kompletterades 2013.

Malmö stads nya vision om området finns i planprogrammet som finns här.