Historik

Röda Oasen består just nu av en grupp som sedan flera år tillbaka, i olika konstellationer letat efter och drömt om hus att göra till framtida kollektiva boenden. Alla har tidigare bott kollektivt och är övertygade om att kollektivhus är den bästa boendeformen. Vi kommer från olika håll. En del av oss träffades när vi läste genusvetenskap, andra i asylgruppen, några när vi seglade och många av oss på dansgolvet. När vi fick kunskap om Sege Park på olika vägar omkring 2015 samlades vi till en och samma förening. Sommaren 2016 skickade vi in vår ansökan till Malmö stad för att få chansen att få tillgång till ett av husen i Sege Park. Efter att vi fått veta att kommunen hade valt ut oss och ytterligare tio byggherrarna var nästa steg att rangordna de byggnader vi helst ville bo i. Vi fick gå på en rundvandring i området och bekanta oss med husen, och bestämde oss tillslut för att välja byggnad 7 som vårt första val. Under våren 2017 avslöjades uppdelningen av husen och vi fick vi veta att huset vi drömt om var vårt!

vi fick huset

Delar av Röda Oasen utanför Stadshuset i Malmö efter mötet då vi fick reda på att vi fick byggnad 7

Vi i Röda Oasen ses varannan vecka för möten, samt har flertalet arbetshelger då vi jobbar med olika delar av arbetet med huset. Sedan 2017 har vi anställt en projektledare på 25 %. Vi går även på kontinuerliga arbetsmöten för Byggherredialogen med Malmö Stad och de övriga byggherrarna.

Huset och Östra Sjukhuset (MÖS)

Malmö Östra sjukhus var mellan 1935 och 1995 Malmö stads mentalsjukhus. Sjukhuset hade när det öppnades 512 platser med byggdes successivt ut under åren och hade över 800 vårdplatser när det var som störst. I början av 1990-talet påbörjades avvecklingen av sjukhuset som stängdes helt under hösten 1995.

östar gammalt

Förutom sjukhusbyggnaderna fanns flertalet andra byggnader på området som exempelvis centralkök, sjukhuskyrka, arbetarbostäder och portvaktshus.

Byggnaderna uppfördes under en tid då synen på sinnessjukdom höll på att förändras och Östra Sjukhuset speglar väl den nya vårdfilosofi som höll på att bli förhärskande. Tidigare hade omhändertagandet av mentalsjuka närmast haft karaktär av straff. Byggnaderna placerades fri­liggande och glest i en delvis stram och delvis organisk formad parkmiljö. Planen för sjukhusområdet och de första byggnaderna ritades av den då unge arkitekten Carl-Axel Stoltz. Stoltz samarbetade nära med överläkaren Ruben Holmström som med stort engagemang deltog i sjukhusets utformning.

Idag har byggnadskomplexet bland andra förskolor, hem för asylsökande och studentbostäder.

Sege Park

2009 gjorde Malmö stad en byggnadsantikvarisk utredning pga av planer på att omvandla det gamla sjukhusområdet till en ny stadsdel. Denna utredning reviderades och kompletterades 2013.

Malmö stads nya vision om området finns i planprogrammet som finns här.