Vision

Röda Oasens vision är grundstommen för vårt boende tillsammans. Vår Vision består av för oss viktiga ord som vi tänker att samtliga som bor i kollektivhuset håller med om och arbetar för.

Vår vision är:  ( se det fullständiga visions-dokumentet här  OBS. viktigt om Du är intresserad av att bo med oss).

Med ett gemensamt boende som plattform

– organiserar vi för en rikare, enklare och mer kreativ vardag genom kollektiva lösningar.

–  vill vi agera medvetet utifrån våra förutsättningar och privilegier och ta ansvar för att göra samhället mer jämlikt, hållbart och solidariskt, i Malmö och i världen.

 

Vi vill skapa ett boende där vi är nära fler personer än vår egen familj och vänner. Där vi förhåller oss nyfiket och kritiskt till såväl externa som interna normer. Där vi organiserar vår vardag gemensamt för att frigöra tid för egna intressen. Där vi engagerar oss i vårt område, vår stad och vår värld för att fler ska känna sig trygga och delaktiga. Där vi delar med oss av våra resurser. Där allt vi gör tar hänsyn till att klimatkrisen är ett faktum.

Att leva kollektivt innebär för oss att träffas och prata med varandra i vardagen. Att kunna namnet på alla i huset. Att lägga märke till om någon granne mår dåligt. Att hjälpas åt om någon behöver stöd. Att när meningsskiljaktigheter uppstår och skillnader blir synliga systematiskt leta efter konstruktiva metoder att närma oss varandra och arbeta framåt igen. Att göra det lätt att göra hållbara val. Att skapa möten mellan barn, unga och vuxna i vardagen och ta del av varandras erfarenheter, färdigheter och resurser (till exempel genom vårt matlag, genom underhåll av vårt hus, genom att driva, vårda och nyttja våra gemensamma ytor samt skötsel av vår trädgård och våra odlingar).

Dessutom vill vi att fler får ta del av den gemenskap som kollektivhuset Röda Oasen innebär och inspirera andra till att också bygga och bo kollektivt.