Vanliga frågor

Varför vill ni bo kollektivt?

För att ha ett roligare liv!

Det är så klart en fråga med många individuella svar. När vi fick denna frågan ställd till gruppen på ett infomöte svarade alla lite olika, allt ifrån en önskan om att dela på gemensamma sysslor för att frigöra tid, till att lära sig och få kunskap av varandra, eller att vi önskar organisera oss i vardagen för ett mer hållbart samhälle och ett bredare socialt ansvarstagande. För att få mer koll på de delar vi nuvarande medlemmar har enats om föreslår vi att ni läser vår vision. Förhoppningsvis delar också ni den!

Vem tror ni är intresserade att bo med er?

Vi tror att du, precis som vi, drömmer om att bo kollektivt och är beredd att leva ett liv där det kollektiva får plats. Du ser det som berikande att öppna upp för möten i vardagen. Du längtar tillexempel efter att kunna ha tillgång till en verkstad med riktigt bra verktyg och ser att i ett kollektivhus har vi råd med mera, för vi gör det tillsammans. Kanske ser du ”kärnfamiljen”, mindre kollektiv eller att bo ensam som begränsande? Du ser tanken på att ha en fullt utrustad egen lägenhet och samtidigt tillgången till det gemensamma som idealt (eller iallafall väldigt trevligt). Du är fullt medveten om att bo i ett kollektivhus kommer att ta tid i vardagen – matlagning, inköp, skötsel och att gå på möten. Men att bo i ett kollektivhus frigör även tid för annat – de dagar då du inte lagar mat är det någon annan som gör det åt dig.

Att driva en byggemenskaps-process, renovera ett hus och skapa ett kollektivhus kräver såklart också engagemang, tid och pengar och om vi hjälps åt kommer detta att vara möjligt. Just nu har vi i föreningen stormöten varannan vecka, arbetshelger och två anställda projektledare på 25 %. Vi har även mindre arbetsgrupper som jobbar med planering av olika saker (gemensamma utrymmen, organisering, trädgård, sopsystem osv). En av poängerna med en byggemenskap är att den tid och engagemang som läggs ska ge ett billigare boende. 

Vi eftersträvar att de som bor i Röda oasen är personer med olika typer av intressen, ålder och erfarenheter och färdigheter. Vi tänker att vi blir ett roligare, starkare och bättre kollektivhus då!

När är det inflyttning?

Byggföretagen BVY håller som bäst på att bygga om den gamla sjukhusbyggnaden till kollektivhus. Som planen ser ut just nu får vi tillgång till rålägenheterna, dvs icke färdiga lägenheter, i februari. Vi får därefter själva besluta om kök, inredning i badrum, ytskikt, golv, väggar och tak. Under våren hoppas vi på att både bostadsrätterna, de gemensamma utrymmena och hyreslägenheterna/rummen är inflyttningsbara!

Hur mycket kollektivt kommer det att krävas av medlemmarna?

Vi som ska bo i huset ska vara beredda på att leva ett liv där det kollektiva får ta plats. Att vi är fullt medvetna om att bo i ett kollektivhus kommer att ta tid i vardagen – t.ex. matlagning, skötsel och att gå på möten. Men att bo i ett kollektivhus frigör även tid för annat – de dagar då du inte lagar mat är det någon annan som gör det åt dig. Att driva en byggemenskaps-process, renovera ett hus och skapa ett kollektivhus kräver såklart också engagemang, tid och pengar.  Just nu har vi i föreningen möten varannan vecka, arbetshelger och två anställda projektledare på 25 %. Vi delar på löpande arbetsuppgifter som behöver göras. En av poängerna med en byggemenskap är att den tid och engagemang som läggs ska ge ett billigare boende. 

Hur mycket kommer det gå att påverka som ny medlem om ni redan arbetat så länge med det?

Vi har jobbat i flera år nu och haft otaliga möten (med vår grupp, Malmö stad, de andra byggherrarna i området, byggkonsulter m.fl. ), jobbat med ritningar, bygghandlingar, budget, stadgar och vision för föreningen, rutiner för hur vi arbetar och tar beslut, diskuterat många detaljer och stora frågor. Så det blir förstås ett viktigt arbete för oss att förmedla allt detta till de nya och för de nya att sätta sig in i arbetet som redan gjorts. Så att vi tillsammans kan bygga vidare på den grund vi lagt och de erfarenheter vi gjort. Och det tror vi absolut är möjligt.

Vi tänker oss att saker vi alla gemensamt tar beslut om är hur vi utformar de gemensamma utrymmena (kök, matsal, källare och utemiljön). Rutiner för hur vi arbetar vill vi gärna att nya är med och förbättrar. Vi har gjort och format mycket men det är också mycket kvar att göra och påverka.
När vi flyttar in i kollektivhuset ser vi det som centralt att alla boende är involverade i vårt gemensamma liv i huset för att det ska hållas levande och dynamiskt.

Vi valde medvetet att vara en liten grupp i början av byggemenskaps-processen för att förenkla arbetet. Det kändes helt enkelt mer hanterbart att i en mindre grupp börja forma ett sätt att arbeta, ta beslut på och hitta rutiner och policys. Redan när vi gick in i Sege-processen visste vi att vi hade någotsånär liknande tankar kring processen, visionen och varför vi ville skapa ett kollektivhus och vi kände att det var viktigt att fånga det innan vi tog in fler.

Vad kommer det att kosta att bo? 

Kostnaderna för gemensamma ytor bärs via föreningslån och betalas via en kollektivavgift som läggs på månadskostnaden/hyran för lägenheten/hyresrummet. Vår ambition är att kostnaderna för att bo inte kommer att bli högre än i traditionella boenden.